KiraExpress

KİRA KONTRATIMülk sahibi ile kiralayan kişi arasında düzenlenen sözleşmeye kira sözleşmesi denir. Kira kontratı, Türk Borçlar Kanunu 29. maddesinde ise “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme” şeklinde tanımlanır. Kiraya veren mülk sahibi ve mülkü kiralayan arasında yapılan kira sözleşmesi üç bölümden oluşur. Bunlar; kiracı-kiraya veren ve mülk bilgileri, genel koşullar, özel koşullar olarak ayrılmaktadır.